Małżeństwo

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Małżeństwa (zobacz)

Odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie termin ślubu.
Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed zawarciem małżeństwa. Na spotkanie przychodzą oboje narzeczeni z dowodem osobistym i aktualnym świadectwem chrztu (nie starsze jak 3 miesiące).

Po spisaniu protokołu głosi się zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
Jeżeli ślub jest konkordatowy, należy zgłosić się do USC celem złożenia wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego brak przeszkód do małżeństwa z prawa cywilnego (zobacz).
W tygodniu przed ślubem (do czwartku) należy do kancelarii parafialnej dostarczyć: zapowiedzi, dokumenty z USC, dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyznanie), indeksy z nauk przedmałżeńskich.
W dniu ślubu narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem złożenia podpisów w księgach parafialnych (kwadrans przed Mszą św.).
Honorowane są nauki odbyte w innych parafiach czy duszpasterstwach specjalistycznych.
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do duszpasterzy parafialnych, a nie szukać odpowiedzi na forach internetowych.
Previous post Sakrament święceń
Next post Pogrzeb katolicki
Skip to content