Ogłoszenia 10.01.2021

 

Święto Chrztu Pańskiego 10.01.2021.

1. W kościele i na zewnątrz przebywamy z zakrytymi ustami i nosem.

W kościele jedna osoba przypada na 15m2.

2. Zapraszam Zelatorki i Zelatorów KŻR na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

w kościele po Mszy św. o godz. 11.30.

3. W środę Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17.30, modlitwę różańcową poprowadzi

KŻR nr 1. Msza św. w intencji KŻR nr 1 będzie o godz. 18.00.

4. W następną niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 będziemy modlić się za śp. Ks. Ryszarda Szczęśniaka, są to intencje od Margaretek i KŻR

5. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki na diecezjalne Środki Społecznego

Przekazu.

6. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary na tacę gospodarczą, oraz tradycyjne ofiary kolędowe na utrzymanie parafii.

7. Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego. W numerze m.in.: specjalny dodatek na rozpoczynający się rok ze św. Józefem – modlitwa do świętego, którą codziennie od 40 lat odmawia papież Franciszek.

8. Ze względu na reżim sanitarny, oraz troskę o życie i zdrowie wszystkich Parafian, w tym roku nie odbywa się tradycyjna wizyta pasterska. Zapraszamy przedstawicieli rodzin, na Eucharystię o godz. 18.30 sprawowaną za mieszkańców z Waszej ulicy, za Wasze rodziny, dzieci, za osoby samotne

i chore.

W wyznaczonym dniu w naszej parafialnej świątyni na Mszy św. będziemy się modlić

w Waszych intencjach, składając Wasze radości i krzyże na ołtarzu Pańskim.

Udzielimy waszym rodzinom i domom Bożego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Na koniec każda rodzina otrzyma pamiątkowy obrazek św. Rodziny.

Program specjalnych Mszy Św. podany jest razem z wykazem intencji Mszy św. wywieszonym

w gablocie przed kościołem, oraz na stronie internetowej parafii, w zakładce intencje Mszy św.

9. Rycerze Kolumba przekazali Parafialnemu Zespołowi Caritas dwa wózki dla osób niepełnosprawnych. Uruchamiamy bezpłatną wypożyczalnię dla potrzebujących parafian.

10. Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu organizuje zbiórkę artykułów spożywczych

i szkolnych dla dzieci pozostających pod opieką Hospicjum. Akcję w parafii koordynuje Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Od poniedziałku do soboty zbiórka odbędzie się w sklepie Falko Państawa Falińskich w Milejowicach i sklepie Państwa Śliwińskich w Wacynie.

 

Pin It