Intencje mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 1925 LISTOPADA

Poniedziałek

19.11

     17.30

+ Dariusza Fijołka (o.u.p.)

    18.00

+ Damiana Łęckiego (od Zakładu Pogrzebowego „Rigor”)

Św. Rafała Kalinowskiego

Wtorek

20.11

18.00

+ Damiana Łęckiego (o.u.p.)

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Środa

21.11

18.00

1. + Stanisławę Boduch (Od rodziny z Czyżowa)

2. + Zofię Falińską (o.u.p.)

Św. Cecylii

Czwartek

22.11

17.30

1. + Dariusza Fijołka (o.u.p.)

2. + Genowefę, Józefa Jurczaków, Danutę Nowocień (od córki)

18.00

1. Dziękczynno – błagal. – o Boże błog. opiekę Matki Bożej dla

Cecylii Figarskiej w dniu imienin

2. O Boże błog., dary Ducha Św., także w nauce i obronie

pracy dla Patrycji Kuraś w 22 r. urodzin (od mamy

i dziadków)

Piątek

23.11

      18.00

1. + Zdzisława Gadomskiego w 5 r. śm., Roberta Plutę

2. +Ks. Kan. Bogdana Szczepanika (od KŻR Zelatorki Marii Kiszel)

Sobota

24.11

      17.30

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Tuźnik, Agnieszki, Anny i Andrzeja Franszczyk

     18.00

1. + Damiana Łęckiego (o.u.p.)

2. Gregorianka + Stanisławę Boduch (od dzieci

z rodzinami, wnuków i prawnuków)

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Niedziela

25.11

7.30

+ Jana w 32 r. śm., Helenę w 16 r. śm. Gregorek

9.30

1. + Ks. Kan. Bogdana Szczepanika w 3 r. śm. (od rodziny)

2. + Jana i Mariannę Włodarskich

11.30

(chrzest)

1. + Janusza, Mariannę, Mariana Chodorek, Marcina

Łukowskiego

2. Gregorianka + Stanisławę Boduch (od dzieci z rodzinami,

wnuków i prawnuków)

17.00

W intencji KŻR Rodziców za Dzieci.