Parafialny Zespół Caritas

Ogłoszenia parafialnego zespołu CARITAS
Parafialny zespół Cariatas informuje iż posiada 2 wózki inwalidzkie i 3 kule
wspomagające chodzenie z możliwością wypożyczenia osobom potrzebującym z naszej
parafii, natomiast jeżeli zaistnieje potrzeba wypożyczenia innego sprzętu rehabilitacyjnego
lub medycznego prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem zespołu ( za
pośrednictwem księdza proboszcza) w celu pokierowania do odpowiednich instytucji.

Z kolei w trosce o naszych seniorów mamy do przekazania Koperty Życia – druk do
uzupełnienia przez seniora lub lekarza rodzinnego zawierający informacje o chorobach
,przyjmowanych lekarstwach i ich dawkowaniu. Informacje te mogą być na wagę złota w
przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia w celu przekazania ich zespołowi
ratownictwa medycznego lub lekarzowi na szpitalnej izbie przyjęć. Po więcej informacji
na temat koperty życia zapraszamy do przedstawicieli naszego Caritas.
Pragniemy przypomnieć iż od 01.04 2021 do 30.09. 2021 roku trwa w naszym kraju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisu można dokonać w czterech formach:
– samodzielnie przez internet na stronie spis.gov. pl
– telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 (opłata zgodna z
taryfą operatora)
– poprzez wywiad z rachmistrzem . Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu
22 828 88 88 lub 22 279 99 99, są to jedyne bezpieczne numery telefonów
dedykowane do spisu powszechnego. Rachmistrzowi dzwoniącemu z wyżej
wymienionych numerów telefonu nie można odmówić realizacji spisu.
– Spisu można dokonać również w Urzędzie Gminy Zakrzew w godzinach
urzzędowania
– W przypadku telefonu z innego numeru nie należy udziela żadnych informacji.
Zarówno infolinia jak i rachmistrzowie działają od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.
W razie problemów, wątpliwości i pytań związanych ze spisem powszechnym zespół
Caritas również służy pomocą.