Triduum Paschalne w czasie epidemii

Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres bp Henryk Tomasik wydał zarządzenie regulujące m.in.  porządek Triduum Paschalnego w Diecezji Radomskiej.

W myśl zarządzenia bpa H. Tomasika w diecezji radomskiej obowiązują:
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentówz 19 marca 2020 roku (Prot. nr 153/20);
Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku
oraz decyzja zawarta w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiz dnia 24 marca 2020 roku.

W naszej parafii Triduum Paschalne będzie zatem przebiegało zgodnie z wydanym zarządzeniem.

Pamiętajmy jednocześnie o ograniczeniu ilości wiernych do 5 osób w kościele, nie licząc posługujących przy ołtarzu i obsługi kościoła. Dlatego prosimy, aby umożliwić udział w liturgii  osobom, które zamówiły intencje.

 

WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00.

 

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa – godz. 17.30

Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00. 
Zgodnie z zaleceniami zapraszamy do udziału w liturgii przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych (tak by nie przekroczyć wskazanej ilości wiernych). W tym dniu nie sprawuje się Mszy św., a tym samym nie zamawia się i nie odprawia intencji.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 19.30

 

WIELKA SOBOTA

W czasie epidemii nie będzie święcenia pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Zachęcamy rodziny do modlitwy i sprawowania obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym w niedzielę. Tekst tego obrzędu udstępniamy w formacie pdf do samodzielnego wydrukowania pod tym linkiem oraz na stronie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

Zachęcamy w tym dniu do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim
w kościele w godz. od 10.00 do 20.00.

Przypominamy o konieczności zachowania ograniczenia ilości wiernych w świątyni do 5 osób (nie licząc posługujących przy liturgii i obsługi kościoła) oraz zachowaniu właściwej odległości od siebie nawzajem (min. 2 metry). Wejście do kościoła – tylko przez drzwi boczne obok zakrystii.

 

WIELKANOC

WIGILIA PASCHALNA

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o godz. 20.00 (pamiętamy, że liturgia ta, rozpoczęta wieczorem należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę natomiast nie sprawuje się liturgii. Jest to czas „ciszy” Grobu Pańskiego, Adoracji i modlitwy przy Grobie).

Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła  pomijamy rozpalanie ogniska, Paschał zostanie zapalony przy ołtarzu i – pomijając procesję – odśpiewane będzie Orędzie Wielkanocne (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej”  odnowimy przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

RESUREKCJA

Z uwagi na stan epidemiczny nie odbędzie się procesja resurekcyjna. Z tego też względu – mając na uwadze również ilość wiernych mogących uczestniczyć w liturgii – pierwsza Msza św. będzie celebrowana o godz. 7.30. Nie będzie zatem Mszy św. o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze św. wg porządku niedzielnego: 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00.

 

Previous post Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.
Next post Adoracja przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę
Skip to content